Aktiviteter

På generalforsamling i marts 2019 blev det besluttet at foreningen i 2019 arbejder på

• at fastholde og etablere nye kontakter til samarbejdspartnere og tilbyde besøg
• at rekruttere, oplære og efteruddanne dragepassere
• at iværksætte aktiviteter for medlemmer, samarbejdspartnere og offentligheden
• at søge midler hos fonde til afholdelse af Dragekompagnibesøg og dragevogne
• at evaluere aktiviteterne.