Aktiviteter

På generalforsamling i 2020 besluttede forsamlingen at Foreningen Dragekompagniet i 2020 skal arbejde videre med og udvikle de aktiviteter, der er iværksat gennem de seneste år:

  • Fastholde og udvikle kontakter til samarbejdspartnere og undersøge rammerne for besøg
  • Styrke rekruttering, oplæring og efteruddannelse af dragepassere
  • Aktiviteter for medlemmer, samarbejdspartnere og offentligheden
  • Søge midler hos fonde
  • Evaluere aktiviteterne.