Bestyrelse

Bestyrelsen består af

Janne Kjærsgaard, formand. Stifter af Heksens Børne- og dukketeater og Den blå Heks og projektleder og ansvarlig for udvikling af Den røde Drage.

Peter Jensen, næstformand. Partner og chefkonsulent i SPUK, med mange års erfaring fra arbejde med udsatte børn og unge i mange sammenhænge.

Elisabeth Toft Rasmussen, kasserer. Sekretariatsleder i foreningen SAVN, tidligere børneansvarlig i Kriminalforsorgen og  leder af børnearbejdet i Røde Kors

Irene Diezel, dragepasser. Tidligere leder af daginstitutionen Ringtoften i København Nordvest.

Brian Hansen, pædagogisk fagansvarlig for bemandede legeplads på Hulgårds Plads i København Nordvest og har i mange år samarbejdet med Janne Kjærsgaard og Den røde Drage.

Henning Nabe-Nielsen, præst på Rigshospitalet med særligt fokus på og kontakt til børneafdelingerne. Har i en længere periode være frivillig i Sct. Nikolaj Tjenesten.

Bente Sivertsen, illustrator og grafisk designer, er midlertidigt medlem af bestyrelsen frem til næste generalforsamling.

Suppleant

Bodil Svansø, bibliotekar på Rigshospitalets Patientbibliotek

Ekstern revisor

Beierholm, Roskilde, ved Torben Tranekær Poulsen

Intern kritisk revisor

Lole Møller