Den bornholmske drage

Den bornholmske drage er en campingvogn, omdannet til et mobilt børnekulturværksted. Den er også en mægtig, stærk og magisk trehovedet drage, der slynger sig om vognen med kroppen fuld af spændende historier. Og endelig er den bornholmske drage et tilbud til børn, især børn der befinder sig i en situation, hvor de har brug for en stærk ven og dragens magiske kræfter.

Dragen er designet og malet af kunstner Julie Castmar fra Gudhjem og indvendig er den indrettet til et legeværksted af dragepasserene på Bornholm (Se hvem det er her) .

Den bornholmske drage er gjort mulig med økonomisk støtte fra Nordea-Fondens lokalpulje, Bdr. E., S. & A. Larsens Legat og Bornholms Brandforsikring. Derudover har indehaver Heino Møller, Lakcentret Rønne sponsoreret den smukke natteblå lakering.

Her kan du se forvandlingen af campingvognen der blev til den bornholmske drage.

  Den nyerhvervede campingvogn, juli 2019

  Heino Møller, Lakcenteret Rønne har fuldført lakeringen, august 2019

Fra præsentationen på Store Torv, Rønne i august 2020

Private fotos