Om Dragekompagniet

Illustration af Janne Kjærsgaard

Foreningen Dragekompagniet blev stiftet i januar 2017 af en gruppe af folk, der arbejder professionelt med børne- og dukketeater, som billedkunstnere, musikere og kunsthåndværkere og en gruppe af folk, der støtter op om foreningens formål og aktiviteter.

Formålet med Foreningen Dragekompagniet er at tilbyde og udvikle socialt og kulturelt udviklende aktiviteter for børn og unge, der befinder sig i udsatte sammenhænge. Det kan fx. være fysisk og psykisk syge børn og unge, børn af fysisk og psykisk syge forældre, børn i belastede miljøer og boligområder, børn anbragt udenfor hjemmet, børn i flygtninge- og andre krisecentre og børn af fængslede forældre.

Foreningen har afsæt i Den røde Drage, et omrejsende børnekulturværksted, som er et veletableret samarbejde mellem Kirkens Korshær Drejervej og Heksen Børne- og dukketeater. Metode og koncept i Den røde Drages virksomhed bygger på Den blå Heks, Janne Kjærsgaard`s erfaringer og samarbejde med Rigshospitalets BørneUngeProgram. Den røde Drage har et mangeårigt og velfungerende samarbejde med københavnske kvindekrisecentre, bemandede legepladser i København, Rigshospitalet og senest Kriminalforsorgen og Aktivitetsstedet Muhabet.

Foreningen Dragekompagniet har ambition om at skabe mulighed for iværksættelse af opsøgende projekter, med mulighed for et bredt virkefelt rundt i Danmark og udenfor landets grænser, flere målgrupper og samarbejdsparter og mulighed for at inddrage nye og flere udøvende kunstnere.

Respekt og omsorg for det enkelte menneske og vilje til at opsøge børn og unge i særlig udsatte sammenhænge uanset problemernes art og udtryk, er fundamentet for al Dragekompagniets virksomhed.