Tak til donorer

For at kunne udbrede og udvikle Foreningen Dragekompagniets formål og aktiviteter, har foreningen brug for økonomisk støtte. Derfor indgår fundraising som en vigtig del af bestyrelsens arbejde.

Flere fonde har vurderet, at Dragekompagniet gør en forskel og har derfor støttet foreningen.

Derfor siger vi stor TAK til