Tak til donorer

For at kunne udbrede og udvikle Foreningen Dragekompagniets formål og aktiviteter, har foreningen brug for økonomisk støtte. Derfor indgår fundraising som en vigtig del af bestyrelsens arbejde.

Flere fonde har vurderet, at Dragekompagniet gør en forskel og har derfor støttet foreningen.

Derfor siger vi stor TAK til

Inger Kunst-Hansen Fond, der har støttet med henholdvis 40.000 kr. og 30.000 kr.

Ole Kirk Fond, der har støttet med 50.000 kr.

Roskilde Festival Open Call donations, der har støttet med 130.000 kr.

Augustinus Fond, der har støttet med 25.000 kr.

Nordea-fonden Lokalpuljen, der har støttet med 50.000 kr. til den bornholmske drage

Jubilæumsfonden af 12/8 1973, der har støttet med 10.000 kr.

Bornholms Brandforsikring, der har støtte med 5.000 kr. til den bornholmske drage

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, der har støttet med 30.000 kr.

Brdr. E., S. & A. Larsens Legat, der har støttet med 10.000 kr. til den bornholmske drage

Poul Erik Bech Fonden, der har støttet med 25.000 kr.

Axel Muusfeldts Fond, Kemp og Lauritzen, der har støttet med 50.000 kr.

Lemvigh-Müllers Fonden, der har støttet med 25.000 kr.

Indehaver Heino Møller Lakcentret Rønne, der har støtte med lakering af den bornholmske drage

I.F. Lemvigh Müllers Fond, der har støttet med 10.000 kr.

Otto Bruuns Fond, der har støttet med 30.000 kr.

Sparekassen Bornholms Fond, der har støttet med 10.000 kr. til aktiviter på Bornholm