Vedtægt for Dragekompagniet

Prolog

Foreningen Dragekompagniet blev stiftet 12. januar 2017 af Janne Kjærsgaard, Joe Hansen, Dorte Olsen, Ida Maria Tjalve, Karina Nielsen, Astrid Kjær Jensen, Olga Baunbak Reilly m.fl.

Formålet med Foreningen Dragekompagniet er at tilbyde og udvikle kulturelle og sociale aktiviteter for børn og unge, der befinder sig i udsatte sammenhænge. Disse kan fx omfatte fysisk/psykisk syge børn og unge, børn af fysisk/psykisk syge forældre, børn i belastede (f.eks. misbrugs-) miljøer og boligområder, børn anbragt udenfor hjemmet, børn i flygtninge- og andre krisecentre og børn af fængslede forældre.

Foreningen har afsæt i Den røde Drage, et omrejsende børnekulturværksted, som er et veletableret samarbejde mellem Kirkens Korshær Drejervej og Heksen Børne- og dukketeater. Den røde Drage er primært finansieret af Arnes Børne- og Ungdomsfond og har overvejende virkefelt i Københavns kommune. Metode og koncept i Den røde Drages virksomhed bygger på Den blå Heks (Janne Kjærsgaard)`s erfaringer og samarbejde med Rigshospitalets BørneUngeProgram, som igennem mange år har udviklet på ide og metode omkring betydningen af Frirum for syge/udsatte børn og unge. Den røde Drage har et mangeårigt og velfungerende samarbejde med københavnske kvindekrisecentre, bemandede legepladser i København, Rigshospitalet og senest Kriminalforsorgen og Aktivitetsstedet Muhabet.

Udøvende kunstnere fra Den røde Drage har hermed organiseret sig i Foreningen Dragekompagniet, for sammen med nuværende og nye interesserede parter at støtte Den røde Drages virke og skabe mulighed for videreudvikling og iværksættelse af nye opsøgende projekter, med mulighed for et bredere virkefelt rundt i Danmark og udenfor landets grænser, nye målgrupper og samarbejdsparter og mulighed for at inddrage nye og flere udøvende kunstnere.

Respekt og omsorg for det enkelte menneske og vilje til at opsøge børn og unge i særlig udsatte sammenhænge uanset problemernes art og udtryk, er fundamentet for al Dragekompagniets virksomhed. 

Læs Dragekompagniets vedtægt her